Darmowy program
do wypełniania PIT

Program pobrano już:
000203
razy.

Plik Instalacyjny - ok 6 MB

Szacowany czas pobrania - 5s

Zobacz więcej o programie

Czy wiesz że...

Patronem merytorycznym programu PIT Projekt czuwającym nad poprawnością obliczeń i zgodnością z przepisami podatkowymi jest Polski Instytut Księgowości.

W ubiegłym roku rozliczeń podatkowych z programu PIT Projekt skorzystało ponad 8 milionów podatników. Kampanie z udziałem programu były prowadzone w różnych mediach tj. internet, prasa, radio, telewizja.

Program uzyskał wiele rerencji oraz pozytywnych opinii od jego użytkowników. Wybrane z nich opublikowane zostały stronie: http://www.eopp.pl/dla_opp,p.html?p=referencje

Przekaż swój jeden procent podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego

Akcja 1%1% podatku - informacje Dzięku ustawienie o wolontariacie wprowadzonej dnia 1.01.2004 każdy podatnik w Polsce, który płaci podatek dochodowy od osób fizycznych ma możliwość bezpłatnego przekazania 1% od kwoty należnego podatku dla wybranej Oragnizacji Pożytku Publicznego (OPP). Organziacja taka musi znajdować się na oficjalnej liście OPP uprawnionych do otrzymywania wpływów z tytułu jednego procenta podatku za dany rok. Obecnie w Polsce jest ponad 7 tys. zarejestrowanych Organizacji Pożytku Publicznego, a z ich działalnością spotykamy się na codzień. To właśnie głównie dzięki instytucji 1% podatku Organizacje mogą realizować swoje cele statutowe. Przekazanie 1% podatku jest bardzo proste, wystarczy stawienie numeru KRS w polu beneficjenta jednego procenta podatku znajdującego się na głównym formularzu PIT rocznego zeznania podatkowego. Program PIT Projekt sam zadba o poprawne wskazanie OPP w celu przekazania jej 1% pdoatku.


Co zyskam dzięki 1 procentowi?

Wskazanie Oragnizacji Pożytku Publicznego do przekazania jej 1% podatku podatnika tak naprawdę nic nie kosztuje. Natomiast dzięki właśnie 1% masz możliwość wsparcia świadomie wybranej Organizacji. OPP dzięki jednemu procentowi oraz ofiarności podatników niosą pomoc tysiącom potrzebującym, chorym i dzieciom, budują hospicja, szpitale, schroniska, fundują sprzęt medyczny, żywność, materiały edukacyjnych i wiele innych. Suma kwot jednego procenta w każdym roku to kilkaset milionów złotych.

Podmioty uprawnione do przekazania 1% podatku

1% mogą przekazać:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy objęci 19% stawką podatku liniowego,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Organizacja będąca beneficjentem dotacji musi znajdować się w rejestrze Krajowego Rejestru Sądowego. Prawo do przekazania 1% podatku będą mieć podatnicy którzy w termienie złożą swoje roczne zeznanie podatkowe. Dla zryczałtowanego podatku od przychodów (PIT-28) termin na złożenie zeznania upływa 31 stycznia, natomaist dla podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (PIT-36, PIT-37) oraz zbycia papierów wartościowych (PIT-38) termin upływa 30 kwietnia.

Jak zatrzymać 1% ?

Schemat działania akcji: Zatrzymaj 1% podatku

Jaką kwotę 1% podatku mogę przekazać?

Kwota 1% podatku jest wyliczana od podastawy należnego podatku dochodowego w danym zeznaniu podatkowym. Wynosi ona nie więcej niż1% tej podstawy. Podatnik ma możliwość wprowadzenia na formularzu mniejszej kwoty 1% podatku. Wówczas pozostała część 1% podatku trafi po prostu do budżetu państwa.

Kwota jednego procenta pdoatku wykazana w zeznaniu musi wynikać ze złożonej deklaracji rocznej lub teżmoże zostać skorygowana w późniejszym czasie poprzez złożenie korekty zeznania. Właściwym terminem na złożenie korekty deklaracji jest nie dłużej niż 1 miesiąc od daty złożenia deklaracji w danym roku. Tak więc dla zeznań rozliczanych PITem 36 lub 37, termin na złożenie korekty upływa z dniem 30 kwietnia, natomiast korentę ujmującą kwotęjednego procenta podatku lub ze zmianą tej kwoty można złożyć aż do końca maja. Dla podatników którzy rozliczają ryczałt, termin złożenia korety upływa z dniem końca lutego.

Wysokość kwoty 1 procenta podatku może również wynikać z korekty deklaracji podatkowej złożonej w terminie miesiąca od ostatecznego terminu złożenia deklaracji podatkowej.

Informacja o zaokrąglaniu

Zadeklarowaną kwotę jednego procenta podatku zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. jeżeli kwota wynosi 45,73 należy wpisać kwotę 45,70zł. Podobnie jeżeli kwota wynosi 45,79 rónież wpisujemy kwotę 45,70zł.

Darowizny

Darowizna nie ma żadnego związku z przekazywanym jednym procentem podatku dla OPP. Mimo że faktycznie "darujemy" swoj podatek na rzecz wybranej fundacji czy stowarzyszenia, urząd skarbowy darowizne potraktuje zupełnie inaczej. W formularzach podatkowych znajdują się właściwe pola na wprowadzenie przekazanych darowizn na kościół, cele pożytku publicznego czy związane z krwiodawstwem. Program PIT Projekt umożliwia w łatwy sposób wprowadzenie do deklaracji darowizn.